De schildpadden uit Zuid-Oost-Azië staan niet alleen vanwege de vernietiging van hun leefgebieden voor de totale uitroeiing, maar er worden jaar voor jaar vele miljoenen schildpadden in de wildernis gevangen en op de markten in Zuid-China verkocht.

Om tenminste sommige schildpadden te kunnen redden, wordt in de Allwetterzoo een reddingspost en een fokcentum opgericht. Hier zullen de schildpadden worden gefokt en zal geprobeerd worden een stabiele populatie op te bouwen. Er worden ondersteunende maatregelen voor de bescherming van de levensruimte genomen om het op lange termijn nagestreefde doel, namelijk de dieren weer in de vrije natuur los te laten, te bereiken.

In 1997 werd de "Westfälische Gesellschaft für Artenschutz e.V." opgericht die de natuurbeschermingsprojecten van de Allwetterzoo ondersteunt. Voor verder informatie www.wgfa.de  of www.zgap.de 

}); });